Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 26. júl 1984 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať k vytrvalej modlitbe a pokore. Zvlášť mládež tejto farnosti má byť aktívnejšia vo svojich modlitbách. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

19. júl 1984 [O] (Týždenné)
2. august 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou