Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 12. júl 1984 [O]
"Drahé deti! V týchto dňoch chce satan prekaziť moje plány. Modlite sa, aby sa jeho plán neuskutočnil. Budem prosiť svojho Syna Ježiša, aby vám udelil milosť, aby ste pri satanových pokušeniach pocítili Ježišovo víťazstvo. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

5. júl 1984 [O] (Týždenné)
19. júl 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou