Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 5. júl 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili pred každou prácou a aby ste ju modlitbou skončili. Lebo ak to budete takto robiť, Boh požehná vás i vašu prácu. V týchto dňoch sa málo modlíte a veľa pracujete. Preto sa modlite! Pri modlitbe si odpočiniete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

28. jún 1984 [O] (Týždenné)
12. júl 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou