Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 28. jún 1984 [O]
Matka Božia nedala nijaké posolstvo farnosti.

21. jún 1984 [O] (Týždenné)
5. júl 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou