Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 21. jún 1984 [O]
"Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

14. jún 1984 [O] (Týždenné)
28. jún 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou