Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 14. jún 1984 [O]
Matka Božia nedala nijaké posolstvo farnosti.

9. jún 1984 [O] (Týždenné)
21. jún 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou