Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 10. máj 1984 [O]
Mnohí veriaci sa cítili dotknutí posledným posolstvom. Niektorí si mysleli, že Matka Božia už nebude zjavovať posolstvá farnosti. Večer však povedala toto:
"Hovorím k vám a chcem k vám hovoriť aj naďalej. Vy však počúvajte moje pokyny! "

30. apríl 1984 [O] (Týždenné)
17. máj 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou