Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 26. apríl 1984 [O]
Matka Božia nedala nijaké posolstvo.

19. apríl 1984 [O] (Týždenné)
30. apríl 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou