Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 19. apríl 1984 [O]
"Drahé deti! Spolucíťte so mnou! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! "

12. apríl 1984 [O] (Týždenné)
26. apríl 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou