Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 29. marec 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes večer vás chcem predovšetkým vyzvať, aby ste vytrvalo odolávali pokušeniam. Premýšľajte, ako trpí Všemohúci aj dnes za vaše hriechy. A keď príde utrpenie na vás, prineste ho Bohu ako obetu! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

22. marec 1984 [O] (Týždenné)
5. apríl 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou