Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 22. marec 1984 [O]
"Drahé deti! Dnes večer vás predovšetkým pozývam, aby ste v pôstnom období uctievali rany môjho Syna, ktoré dostal za hriechy tejto farnosti. Spojte sa s mojimi modlitbami za túto farnosť, aby jeho muky boli znesiteľnejšie! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Usilujte sa prichádzať v čo najväčšom počte! "

15. marec 1984 [O] (Týždenné)
29. marec 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou