Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 15. marec 1984 [O]
"Aj dnes večer som vám, drahé deti, zvlášť povďačná, že ste tu. Neustále sa klaňajte prevelebnej Sviatosti oltárnej! Keď sa veriaci klaňajú, vždy som pri nich. Získavajú vtedy zvláštne milosti. "

8. marec 1984 [O] (Týždenné)
22. marec 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou