Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 8. marec 1984 [O]
"Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! Drahé deti, vy vo farnosti sa obráťte! To je moje druhé želanie. Tak sa budú môcť obrátiť aj všetci tí, čo sem budú prichádzať. "

1. marec 1984 [O] (Týždenné)
15. marec 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou