Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 1. marec 1984 [O]
"Drahé deti! Túto farnosť som si vybrala zo zvláštneho dôvodu a chcem ju viesť. S láskou ju ochraňujem a želám si, aby všetci patrili mne. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. Želám si, aby ste tu boli so mnou a s mojím Synom stále vo väčšom počte. Každý štvrtok vám poviem zvláštne posolstvo. "

8. marec 1984 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou