Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2024 [O]
"Drahé deti! Nech je tento čas časom modlitby. "

25. december 2023 [O] (Mesačné)
25. február 2024 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou