Jazyk 
Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2021 [O] - Ročné zjavenie Mirjane Dragicevic Soldo
"Drahé deti! Materinsky vás pozývam, aby ste sa vrátili k radosti a pravde Evanjelia. Aby ste sa vrátili k láske môjho Syna, pretože vás čaká s otvorenou náručou. Aby ste všetko, čo v živote robíte, robili s mojím Synom, s láskou. Aby ste boli požehnaní. Aby vaša duchovnosť bola vnútorná a nielen vonkajšia. Len takým spôsobom budete pokorní, veľkodušní, naplnení láskou a radostní. A moje materinské srdce sa bude radovať s vami. Ďakujem vám. "

25. február 2021 [O] (Mesačné)
25. marec 2021 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou