Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2020 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase chcem vidieť vaše tváre zmenené v modlitbe. Ste tak zaplavení pozemskými starosťami, že necítite, že jar klope na dvere. Milé deti, ste pozvaní k pokániu a modlitbe. Tak ako príroda v tichosti bojuje za nový život, aj vy ste pozvaní, aby ste sa v modlitbe otvorili Bohu, v ktorom nájdete pokoj a teplo jarného slnka vo svojich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. február 2020 [O] (Mimoriadne)
2. marec 2020 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou