Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2019 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam k modlitbe. Nech modlitba bude balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy. Deti moje, v úplnej odovzdanosti Bohu, on sa o všetko postará, požehná vás a vaše obety budú mať zmysel. Som s vami a všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. október 2019 [O] (Mimoriadne)
2. november 2019 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou