Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2019 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam k novému životu. Nie je dôležité, koľko máte rokov, otvorte svoje srdcia Ježišovi, ktorý vás premení v tomto milostivom čase. A vy sa ako príroda narodíte do nového života v Božej láske a vaše srdcia sa otvoria pre nebo a nebeské veci. Ešte som s vami, pretože mi to Boh dovolil z lásky k vám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. február 2019 [O] (Mimoriadne)
2. marec 2019 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou