Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2018 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase všetkých vás pozývam, aby ste sa otvorili a žili prikázania, ktoré vám Boh dal, aby vás viedli prostredníctvom sviatostí na ceste obrátenia. Svet a svetské pokušenia vás podrobujú skúškam. Avšak vy, milé deti, pozorujte Božie stvorenia, ktoré vám ON dal v kráse a pokore a, milé deti, milujte Boha nadovšetko a on vás povedie po ceste spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. február 2018 [O] (Mimoriadne)
2. marec 2018 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou