Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2017 [O]
"Drahé deti! Dnes vám prinášam môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj a požehnanie. Milé deti, všetkých vás pozývam, aby ste žili a dosvedčovali milosti a dary, ktoré ste prijali. Nebojte sa! Modlite sa, nech vám Duch Svätý dá silu, aby ste sa stali radostnými svedkami a ľuďmi pokoja a nádeje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2017 [O] (Ročné)
2. január 2018 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou