Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. november 2017 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase pozývam vás k modlitbe. Milé deti, modlite sa a hľadajte pokoj. On, ktorý prišiel sem na zem, aby vám dal svoj pokoj bez rozdielu kým alebo čím ste; on, môj Syn, váš brat, mojím prostredníctvom vás pozýva k obráteniu, pretože bez Boha nemáte budúcnosť ani večný život. Preto verte, modlite sa a žite v milosti a v očakávaní svojho osobného stretnutia s ním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. november 2017 [O] (Mimoriadne)
2. december 2017 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou