Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2017 [O]
"Drahé deti! Pozývam vás, aby ste v tomto milostivom čase boli modlitbou. Všetci máte problémy, útrapy, súženia a nepokoje. Nech sú vám svätci vzorom a podnetom k svätosti. Boh vám bude nablízku a vy sa obnovíte v tomto hľadaní prostredníctvom osobného obrátenia. Viera vám bude nádejou a radosť zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. október 2017 [O] (Mimoriadne)
2. november 2017 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou