Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2017 [O]
"Drahé deti! Dnes sa vám chcem poďakovať za vašu vytrvalosť a pozvať vás, aby ste sa otvorili hlbokej modlitbe. Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život. Preto, modlite sa srdcom, kým vaše srdce nezaspieva vďačnosťou Bohu Stvoriteľovi, ktorý vám dal život. Som s vami, milé deti, a prinášam vám svoje materinské požehnanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. jún 2017 [O] (Mimoriadne)
2. júl 2017 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou