Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2017 [O]
"Drahé deti! Milujte, modlite sa a vydávajte svedectvo o mojej prítomnosti všetkým tým, ktorí sú ďaleko. Svojím svedectvom a príkladom môžete priblížiť srdcia, ktoré sú ďaleko od Boha a jeho milosti. Som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby ste s láskou a odvahou vydávali svedectvo a povzbudzovali všetkých, ktorí sú ďaleko od môjho Nepoškvrneného srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. apríl 2017 [O] (Mimoriadne)
2. máj 2017 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou