Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2016 [O]
"Drahé deti! Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, milé deti, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti, chcem vám dať svoje materinské požehnanie pokoja a mojej lásky. Prihováram sa za vás u môjho Syna a pozývam vás, aby ste vytrvali v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočniť svoje plány. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. jún 2016 [O] (Mimoriadne)
2. júl 2016 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou