Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2015 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša a z náručia vám dávam jeho pokoj a túžbu po nebi. Modlím sa s vami za pokoj a pozývam vás, aby ste boli pokojom. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

25. december 2015 [O] (Ročné)
2. január 2016 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou