Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2015 [O]
"Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, že vás môžem milovať a pozývať na obrátenie. Milé deti, nech Boh bude váš zajtrajšok, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha nenájdete žiadny pokoj. Milé deti, preto sa vráťte k Bohu a k modlitbe, aby vaše srdce spievalo s radosťou. Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. jún 2015 [O] (Mimoriadne)
2. júl 2015 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou