Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2014 [O]
"Drahé deti! Modlite sa na moje úmysly, lebo satan chce zničiť môj plán, ktorý tu mám a ukradnúť vám pokoj. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby Boh cez každého z vás mohol pôsobiť. Nech sú vaše srdcia otvorené Božej vôli. Milujem vás a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ Ďakujem vám! "

2. august 2014 [O] (Mimoriadne)
2. september 2014 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou