Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2014 [O]
"Drahé deti! Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte v vami, a že vás vediem v modlitbe po ceste pokoja. Vaše srdce i duša prahnú po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a v modlitbe objavíte múdrosť žitia. Všetkých vás žehnám a prihováram sa za každého z vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. jún 2014 [O] (Mimoriadne)
2. júl 2014 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou