Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2014 [O]
"Drahé deti! Otvorte svoje srdcia milosti, ktorú vám Boh dáva skrze mňa ako kvet, ktorý sa otvára teplým lúčom slnka. Buďte modlitbou a láskou pre všetkých tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a za všetkých vás sa prihováram u svojho Syna Ježiša a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. apríl 2014 [O] (Mimoriadne)
2. máj 2014 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou