Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2014 [O]
"Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby odblesk vašej modlitby mal vplyv na tých, ktorých stretnete. Položte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašich rodinách a čítajte ho, aby slová pokoja začali tiecť do vašich sŕdc. Modlím sa s vami i za vás, milé deti, aby ste sa stali zo dňa na deň väčšmi otvorení Božej vôli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. január 2014 [O] (Mimoriadne)
2. február 2014 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou