Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2013 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Nech je váš vzťah k modlitbe každodenný. Modlitba koná zázraky vo vás aj cez vás. Preto, deti moje, nech je modlitba pre vás radosťou. Potom bude váš vzťah k životu hlbší a otvorenejší a pochopíte, že život je dar pre každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. september 2013 [O] (Mimoriadne)
2. október 2013 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou