Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2013 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste boli silní a rozhodní vo viere a modlitbe, až kým vaše modlitby nebudú tak silné, že otvoria Srdce môjho milovaného Syna Ježiša. Modlite sa, deti moje, modlite sa bez prestania, až kým sa vaše srdce neotvorí Božej láske. Ja som s vami, prihováram sa za vás a modlím sa za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie! "

2. máj 2013 [O] (Mimoriadne)
2. jún 2013 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou