Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2013 [O]
"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

18. marec 2013 [O] (Ročné)
2. apríl 2013 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou