Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2012 [O]
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly. Obnovte pôst a modlitbu, lebo satan je ľstivý a priťahuje veľa sŕdc k hriechu a ku skaze. Milé deti, pozývam vás ku svätosti a aby ste žili v milosti. Klaňajte sa môjmu Synovi, nech vás on naplní svojím pokojom a láskou, po ktorých túžite. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. október 2012 [O] (Mimoriadne)
2. november 2012 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou