Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2012 [O]
"Drahé deti! Keď pozeráte v prírode na bohatstvo farieb, ktoré vám Najvyšší dáva, otvorte srdce a s vďačnosťou sa modlite za všetko dobro, ktoré máte a povedzte: tu som stvorený pre večnosť. Túžte po nebeských veciach, pretože Boh vás miluje nesmiernou láskou. Preto vám tiež dal mňa, aby som vám povedala: len v Bohu je váš pokoj a nádej, drahé deti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. september 2012 [O] (Mimoriadne)
2. október 2012 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou