Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2012 [O]
"Drahé deti! Aj dnes sa s nádejou v srdci modlím za vás a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás, ktorí prežívate srdcom moje posolstvá. Ďakujte Božej láske, že môžem ľúbiť každého z vás a viesť vás cez moje Nepoškvrnené Srdce k obráteniu. Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť a nádej zrodí radosť vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. august 2012 [O] (Mimoriadne)
2. september 2012 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou