Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2012 [O]
"Drahé deti! S veľkou nádejou v srdci vás aj dnes pozývam k modlitbe. Keď sa modlíte, drahé deti, ste so mnou, hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte otvorení a žite modlitbu. Nech je v každom okamihu pre vás chuťou a radosťou vašej duše. Ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých pred mojím synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. jún 2012 [O] (Mimoriadne)
25. jún 2012 [O] (Ročné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou