Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2012 [O] - Zjavenie pre vizionárku Ivanku
Ivanka mala posledné denné zjavenie 7. mája 1985. Panna Mária jej zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 7 minút, mala Ivanka vo svojom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala: 'Panna Mária mi rozprávala o 5. tajomstve a na záver povedala':
"Dávam vám svoje materinské požehnanie. Modlite sa za pokoj, pokoj, pokoj.“"

25. jún 2012 [O] (Mesačné)
2. júl 2012 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou