Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2012 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k obráteniu a svätosti. Boh vám chce dať radosť a pokoj prostredníctvom modlitby, ale vy, milé deti, ste ešte ďaleko, naviazaní na zem a pozemské veci. Preto vás pozývam, aby ste znovu otvorili svoje srdcia a pohľad k Bohu a Božím veciam. A radosť i pokoj zavládne vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. máj 2012 [O] (Mimoriadne)
2. jún 2012 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou