Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2011 [O]
"Drahé deti! Hľadím na vás a vo vašich srdciach nevidím radosť. Dnes by som vám chcela dať radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás on viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neprestajne prosím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. október 2011 [O] (Mimoriadne)
2. november 2011 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou