Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2011 [O]
"Drahé deti! Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť medzi vami. Moje srdce je naradované, keď vidí lásku a radosť pri prežívaní mojich posolstiev. Mnohí ste odpovedali, ale čakám a hľadám všetky ospalé srdcia, aby sa zobudili zo sna nevery. Milé deti, priblížte sa ešte väčšmi k môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby som vás všetkých mohla viesť k večnosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. jún 2011 [O] (Mimoriadne)
2. júl 2011 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou