Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2011 [O]
"Drahé deti! Príroda sa prebúdza a na stromoch vidno prvé púčiky, ktoré prinesú krásne kvety a plody. Želám si, aby ste aj vy, milé deti, pracovali na svojom obrátení a aby ste boli tí, ktorí vydávajú svedectvo svojim životom, aby sa váš príklad stal pre druhých znamením a podnetom na obrátenie. Som s vami a pred mojím Synom Ježišom sa prihováram za vaše obrátenie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. február 2011 [O] (Mimoriadne)
2. marec 2011 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou