Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2011 [O]
"Drahé deti! Aj dnes som s vami a hľadím na vás i žehnám vás a nestrácam nádej, že sa tento svet premení k dobru a že pokoj zavládne v srdciach ľudí. Radosť zavládne vo svete, pretože ste sa otvorili môjmu pozvaniu i Božej láske. Duch Svätý premieňa mnohých, ktorí povedali áno. Preto vám chcem povedať: ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. január 2011 [O] (Mimoriadne)
2. február 2011 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou