Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. október 2010 [O]
"Drahé deti! Tento čas nech sa vám stane časom modlitby. Moje pozvanie, milé deti, túži byť pre vás pozvaním, aby ste sa rozhodli nasledovať cestu obrátenia, za to sa modlite a žiadajte príhovor Všetkých svätých. Nech vám oni budú príkladom a povzbudením i radosťou pre večný život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. október 2010 [O] (Mimoriadne)
2. november 2010 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou