Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2010 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Moje materinské pozvanie, s ktorým sa k vám dnes obraciam, je pozvanie pravdy a života. Môj Syn, ktorý je život, vás miluje a pozná v pravde. Aby ste spoznali a milovali seba, musíte spoznať môjho Syna, a aby ste spoznali a milovali druhých, musíte v nich vidieť môjho Syna. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, aby ste pochopili a odovzdali sa slobodným duchom, úplne sa premenili a takýmto spôsobom tu na zemi vo svojom srdci mal i kráľovstvo nebeské. Ďakujem vám. "

25. jún 2010 [O] (Mesačné)
25. júl 2010 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou