Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2010 [O] - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste pôstom a modlitbou prerazili cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich sŕdc. Prijmite ma ako matku a posla Božej lásky a jeho túžby po vašej spáse. Osloboďte sa od všetkého z minulosti, čo vás zaťažuje a dáva pocit viny, všetkého, čo vás voviedlo do klamstva – tmy. Pr i jmi te svetlo. Nanovo sa naroďte skrze spravodlivosť môjho Syna. Ďakujem vám! "

25. máj 2010 [O] (Mesačné)
25. jún 2010 [O] (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou