Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2010 [O]
"Drahé deti! V tomto čase, keď sa osobitným spôsobom modlíte a žiadate o môj príhovor, pozývam vás, milé deti, modlite sa, aby som vám cez vaše modlitby mohla pomôcť, aby sa čím viac sŕdc otvorilo mojim posolstvám. Modlite sa na moje úmysly. Som s vami a prihováram sa pred svojím Synom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

2. apríl 2010 [O] (Mimoriadne)
2. máj 2010 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou