Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2010 [O]
"Drahé deti! Aj dnes vás chcem všetkých pozvať, aby ste boli silní v modlitbe a aj vo chvíľach, keď vás napadnú pokušenia. Prežívajte v radosti a pokore svoje kresťanské povolanie a všetkým vydávajte svedectvo. Som s vami a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša a on vám bude sila a podpora. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

18. marec 2010 [O] (Ročné)
2. apríl 2010 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou